Методика

Методика

Методика навчання у Школі французької мови «Petit Paris» гармонічно поєднує комунікативний метод з традиційними граматико-прикладними підходами.

 

Сучасний світовий досвід в галузі вивчення іноземних мов свідчить, що більшість педагогів-лінгвістів найефективнішим вважають «комунікатив» і критикують традиційні методики, що працюють за принципом «від граматики до лексики, а потім перехід до вправ на закріплення». Штучно створені вправи не формують користувача мови, і людина, яка вивчає мову саме за цією методикою, швидше промовчить, ніж скаже невірну фразу. А «комунікативність», навпаки, покликана «розв’язати» мову.

 

Комунікативний метод розвиває всі мовні навички — від усного та писемного мовлення до читання та аудіювання. Граматика ж освоюється в процесі спілкування мовою: студент спочатку запам’ятовує слова, вирази, мовні формули і тільки потім починає розбиратися, що вони собою представляють у граматичному сенсі. При цьому, правила, значення нових слів пояснюються вчителем за допомогою знайомої студенту лексики, граматичних конструкцій і виразів, за допомогою жестів і міміки, малюнків та інших наочних посібників. Можуть використовуватися також комп’ютери з CD, Інтернет, газети, журнали і т.п. Все це сприяє пробудженню у студентів інтересу до історії, культури, традицій країни досліджуваної мови. На уроках іноземної мови вчитель створює ситуації, в яких студенти спілкуються в парах один з одним, в групах. Це робить урок більш різноманітним. Працюючи в групі, учні виявляють мовну самостійність. Вони можуть допомагати один одному, успішно коректувати висловлювання співрозмовників. Викладач на заняттях бере на себе функції організатора спілкування, задає навідні запитання, звертає увагу на оригінальні думки учасників, виступає арбітром у обговоренні спірних проблем. Обговорюються в основному теми, з якими студенти добре знайомі рідною мовою: це дає можливість зосередитися саме на розвитку комунікативних здібностей, тобто вміння користуватися мовою спонтанно. Таким чином, комунікативний метод заснований на тому, що процес навчання є моделлю процесу спілкування, нехай дещо спрощеною, але за основними параметрами адекватної, подібної реальному процесу комунікації.

 

Водночас, важкість французької граматики по-відношенню, наприклад, до англійської, робить неможливість повністю відмовитися від традиційних граматико-прикладних підходів, які покликані розвити логічне мислення учнів за допомогою граматичних вправ. Засобами навчання цього методу є переклад текстів та вивчення граматики. Студенти мають знати на пам’ять та розуміти правила, застосовувати їх на практиці, а саме знаходити та відрізняти граматичні конструкції в текстах та вміти їх пояснювати.

 

Викладачі школи французької мови «Petit Paris» є професійними філологами та використовують виключно автентичні ліцензовані посібники провідних французьких видавництв (CLÉ International).