Програми

Школа французької мови «Petit Paris» проводить навчання для кожної групи за певною програмою. Програма навчання залежить від визначеного рівня студентів.

Рівень студентів визначає викладач на першому пробному занятті, за допомогою співбесіди.

Рівні Тип користувача Опис рівня
DELF А1 Користувач-ПОЧАТКІВЕЦЬ ОЗНАЙОМЧИЙ РІВЕНЬ

Передбачає здатність брати участь в елементарних комунікативних ситуаціях. Користувач може спілкуватися без ускладнень, якщо співрозмовник говорить повільно і намагається йому допомогти: представитися або представити когось, поставити прості запитання чи дати прості відповіді на знайомі теми, заповнити анкету в готелі.

А2 РІВЕНЬ «ВИЖИВАННЯ»

Передбачає володіння елементарними мовними навичками. Користувач може розуміти фрази та широко вживані вирази у розмовах на знайомі йому теми. Він може описати простими словами людину, предмет, власне оточення, написати короткі повідомлення та спілкуватися у простих ситуаціях на знайомі теми, проте він не в змозі продовжити розмову далі.

В1 НЕЗАЛЕЖНИЙ користувач ПОРОГОВИЙ РІВЕНЬ

Користувач здатний впоратися з більшістю ситуацій, в яких опиняється подорожуючий. Може розуміти основні моменти бесіди за умови, якщо співрозмовник використовує стандартні фрази, а також підтримувати розмову на теми з повсякденного життя. Розповісти про подію, пояснити та коротко обґрунтувати точку зору або проект в усній та письмовій формі.

В2 ПРОСУНУТИЙ РІВЕНЬ

На цьому рівні досягається здатність до логічної аргументації, ведення вільного спілкування, а також здатність бачити та виправляти помилки. Користувач може спілкуватися до певної міри спонтанно та невимушено, що робить можливим діалог з носієм мови. Здатний розуміти лекції із знайомої тематики, більшість кінофільмів, телевізійних передач та газетних статей на актуальні теми. Може розвинути думку усно та письмово на теми, що належать до кола його інтересів.

DАLF С1 ДОСВІДЧЕНИЙ користувач АВТОНОМНИЙ РІВЕНЬ

Користувач має досвід використання мови та повністю автономний у спілкуванні. Може висловлюватися спонтанно та побіжно, не замислюючись над словами. Може без зайвих зусиль розуміти довгі промови, телевізійні передачі та кінофільми, довгі та складні документальні та художні тексти. Може презентувати в усній та письмовій формі чіткі, деталізовані та добре структуровані описи на складні теми.

С2 ДОСКОНАЛИЙ РІВЕНЬ

Передбачає здатність розрізняти нюанси використання слів, а також повністю вільне та правильне спілкування. Користувач може висловлюватися спонтанно на складні теми, говорити швидко, чітко, використовуючи різноманітну лексику. Може практично без зусиль розуміти усе прочитане або почуте на абстрактні теми. Може викласти в усній та письмовій формі складні описи та аргументи, зв’язко відтворити та переказати факти чи аргументи.